August Söderman (1832−1876)

Peer Gynt. Dramatisk dikt af Henrik Ibsen komponerad för Soloröster, Chör och Orchester

Skriv ut
  • Tillkomstår: 21 februari - 12 mars 1870 (enligt Jaenson, 1926)
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Henrik Ibsen (1828-1906)
  • Uruppförande: Troligen ej uppfört. Ett framförande var planerat på Kungliga Teatern med anledning av "Christianiajernvägens öppnande" den 16 juni 1871, men det blev inte av. Söderman sågs i slutet av sitt liv vandra med partituret under armen men komma tillbaka tomhänt och det är sedan dess förkommet (enligt Jaenson, 1926).
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

Partituret är förkommet.

Soloröster/kör

Aase, en bondes änka (talroll)
Peer Gynt, hennes son (tenor)
Anitra, en beduinhövdings dotter (sopran)
Solvejg, ett par inflyttares dotter (sopran)

Damkör (S.S.A.A.), Manskör (T.T.B.B.), Blandad kör (S.S.A.A.T.T.B.B.)

2 sopraner (Anitra, Solvejg), 1 tenor (Peer), 1 talroll [kvinnlig] (Aase)

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1589 (klaverutdrag)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Söderman Dep I, Kuvert 24 (utkast i blyerts)
    Söderman Dep II, 36 (nr 2. Serenade)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Prolog. Aase, Peer Gynt
1. Telt hos en Araberhøvding, ensomt paa en Oase. (Peer Gynt i sin østerlændske Dragt hvilende paa Hynder. Han drikker Kaffe og røger af en lang Pibe. Anitra og en Flok Piger danser og synger for ham. Anitra, Damkör (Peer)
2. Maaneskinsnat. Palmelund udenfor Anitras Telt. Peer Gynt med en arabisk Luth i Haanden sidder under et Træ. Hans Skjæg og Haar er studset; han ser betydeligt yngre ud. Peer
3. Sommerdag. Højt oppe mod Nord. En Hytte i Storskogen. Aaben Dør med en stor Trælaas. Rendsdyrhorn over Døren. En Flok Gjeder ved Husvæggen. En middelaldrende Kvinde, lys og smuk, sidder og spinder udenfor i Solskinnet. Solvejg
4. Memnonstøtten. Peer, Manskör
5. Pinseaften. - Inde paa Storskogen. Længere borte, paa en Ryddningsplads, en Hytte med Rendsdyrhorn over Dørgavlen. Solvejg, Peer
6. Nat. - Furumo. En Skogbrand har hærget. Forkullede Træstammer mildevidt indover. Hvide Taager hist och her over Skogbunden. Peer Gynt løber over Moen. Peer, Damkör
7. Kor af Kirkefolk synger paa Stogstien. Blandad kör
8. Finale. Sovejg, Blandad kör


Libretto/text

Prolog: Hyp! Vil du rappe dig, Svarte! (Peer, Aase)

1: Profeten, Profeten er kommen (Anitra, Damkör)

2 [Serenade]: Jeg stængte for mit Paradis og tog dets Nøgle med (Peer)

3: Kanske vil der gaabaade Vinter og Vaar (Solvejg) [sic]

4: Af Halvgudens Aske stiger foryngende Fugle syngende (Manskör)

5: Nu er her stellet til Pinsekveld (Solvejg, Peer)

6: Vi er Tanker; du skulde tænkt os; Pusselanker du skulde skjænkt os! (Kör af Nøster, Peer)

7: Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger traf Jorden (blandad kör)

8: Sov, sov du dyreste Gutten min! Jeg skal vugge dig, jeg skal vaage. (Solvejg)