• Tillkomstår: En numera förkommen skiss var daterad "Dresden 19 jan. 1870" (enligt Jeanson, 1926)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Carl Wetterhoff [avser troligen Karl Wetterhoff (1832-1887)]
  • Uruppförande: 26 april 1883 Musikföreningen i Stockholm. Partituret utarbetat av Ludvig Norman (enligt Jeanson, 1926).
  • Arrangemang/bearbetning: "Af August Söderman. Dresden d. 19 jun 1870. Efter kompositörens skizz. Instrumenterad af Ludvig Norman. Stockholm i Aprill [sic] 1883" (enligt påskrift på det handskrivna partituret)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.0.0 / timp, perc / str
perc: trgl

Soloröster/kör

Soloröst: sopran
Blandad kör: S.S.A.S.T.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Huss & Beer, H. B. 273 (klaverutdrag)

Notmaterial/stämmor återfinns

Körstämmor finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Söderman. Dep II, Nr 26).
Där finns även handskrivet klaverutdrag (endast sopran och piano, ej kör), sammanskrivet med Josephsons sång "Wärme och Ljus".

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegretto A-dur (varierande tonarter) 6/8-2/4


Libretto/text

Då häggarna stodo i blom och svalorna byggde bo (sopransolo)

Så står hon i tanken sänkt invid den älskades graf (kör)


Mediafiler

Edition Levande musikarv