August Söderman (1832−1876)

Zohrab (Zigenarhövdingen Zohrab)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Partituret är daterat "Göteborg den 19 april 1854" (avser sannolikt uruppförandet)
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: W. Friedrich (efter en krönika från 1400-talet) [enligt det tyska librettot]. (Uppgiften saknas i Jeanson, 1926.)
  • Uruppförande: 19 april 1854 i Göteborg (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926, har verket troligen inte framförts någon annanstans). På stämmaterialet till Silvans parti står "C. Nordgren 19/9 1853".
    Enligt Jeanson spelades Uvertyren vid en konsert av Filharmoniska sällskapet i Stockholm den 27 november 1906.
  • Speltid: Ca. 60-90 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.2*.1 / timp, perc / str
(picc, bass tbn [obligato])
perc: Tamb. Petit, Tambour Gr., Bäken e Piatti [sic]

[Enligt Jeanson (1926): "piccola, fl., ob., 2 kl., 2 trump., 2 horn, ten.-horn, basun, slagverk, str" men även 2 bsn, 1 bass tbn och 1 tu finns angivna i partituret till ouvertyren, liksom fl II och ob II]

Soloröster/kör

Zohrab, zigenarhövding (talroll)
Margret, hans hustru (alt)
Aloise, deras dotter (sopran)
Silvan (tenor)
Tremblefort, profoss (tenor)
Coqueburn, skytt (tenor)
Claquedent, skytt (baryton)

Zigenare

1 sopran (Aloise), 1 alt (Margret), 3 tenorer (Silvan, Tremblefort, Coqueburn), 1 baryton (Claquedent); 1 talroll, man (Zohrab)

Blandad kör S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och handskrivna sångpartier finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Operetter Z6 (partitur)

Litteraturhänvisning

Friedrich, W.: Zohrab, der Zigeunerhäuptling. Liederspiel in zwei Aufzugen. Verlags-Comptoir, Hamburg 1851
Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

[Scenindelning saknas i partituret]

Tid:

Ouvertyr: Lento - Allegro vivo - Lento F-dur 6/4

Akt I
No 1. Ballade. Alois[e]
No 2. Coupletter. Tremblefort
No 3. Coupletter. Tremblefort
No 4. Ariette. Silvan
No 5. Quartetto. Silvan, Aloise, Margret, Tremblefort
No 6. Canzone Boehmiene. Zigenar Visa [sic]. Silvan
No 7. Duetto. Silvan, Alloise [sic]
No 8. Romance. Silvan


Akt II
No 9. Entre Acte [instrumental]: Andantino a-moll 6/8
Ridån går upp.
No 10. Romance. Allois [sic]
No 11. Coupletts [sic]. Coqueburn
No 12. Sextetto. Silvan, Alois [sic], Margret, Tremblefort, Coqueburn, Claquedent
No 13. Duetto.Coqueburn, Claquedent.
No 14. Finale. Melodrama e Coro. Zohrab, Silvan, Margret, Coro


Verkkommentar

I det tyska librettot (musiksatt av Eduard Stiegmann, "Musik-Director am Thalia-Theater") förekommer även skytten Gauthier.

 


Libretto/text

Akt I

No 1. Ballade: (Alois) [sic] Hon känner ej Zohrab, Zigenarn så modig
Så listig och tapper så modig och djerf! 

No 2. Coupletter: (Tremblefort) En ganska lustig tjenst jag har,
att två - tre skälmar alla tre

No 3. Coupletter: (Tremblefort) Fruktan känner jag ej
Ej törs jag gå uti mörket ut.

No 4. Ariette: (Silvan) Nu vill jag kämpa, kom har du mod
Min stridsluft jag dämpa Skall med ditt blod 

No 5. Quartetto: (Silvan, Aloise, Margret, Tremblefort) Farväl vi se hvarandra åter, må allt lyckligt ända

No 6. Canzone Boehmiene: (Silvan) Långt bort vid flammans lysande sken i skog

No 7. Duetto: (Silvan, Alloise [sic]) Minns du än de glada tider
Då jag som en tapper hjelte
Af vår trogna Hector följd 

No 8. Romance: (Silvan) Trumpeterna ljuda, Trumpeterna ljuda
Och Krigaren drager ur tält
Oss striderna bjuda, Oss striderna bjuda
Till lekar på blodiga fält. 

 

Akt II

No 9. Entre Acte [instrumental]: Andantino a-moll 6/8

No 10. Romance: (Allois [sic]) Då söker jag fjerran i willande skog Min vän
Då stjernorna tändas han kommer alt [sic] nog igen

No 11. Coupletts [sic]: (Coqueburn) Rundt är allt uppå vår jord

No 12. Sextetto: (Silvan, Alois [sic], Margret, Tremblefort, Coqueburn, Claquedent)
Sakta sakta uppå tå
Slugt vi må till väga gå
Måtte Gud förbarma sig
Öfver Aloïs [sic] och mig

No 13. Duetto: (Coqueburn, Claquedent) Hvilket fasligt mörker här
Nedåt afgrunden det bär. Hu! Hu!

No 14. Finale. Melodrama e Coro: (Zohrab [parlando]) Bort härifrån. Öknens son. På hans färd kring en verld. Byter hemvist gerna. Lyser ständigt samma stjerna.
(Silvan) Besynnerlige man! Du gråter hvem är du
(Margret) Betänk! Jag är din vän
(Coro) Bort härifrån! Bort härifrån! Öknens son byter hemvist gerna