August Söderman (1832−1876)

Urdur eller Neckens dotter. Féeri Skådespel i 3 Acter med Sång

Skriv ut
 • Tillkomstår: 1852
 • Verktyp: Operett / Sångspel
 • Textförfattare: J. Granberg*/ (efter Thomas Overskou och Anton Ludvig Arnesen)
  [*/ Johanna (Jeanette) Charlotta Stjernström, född Granberg, gift med Edvard Stjernström]
 • Uruppförande: 19 september 1852 i Helsingfors (Stjernströmska truppen, enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderberg. En svensk tondiktares liv och verk", 1926). Medverkande: bl a Edvard Stjernström (Petter Seglats), Fru Lagerqvist och Gustava Lindman.
  I stämmaterialet står Petter Stropp [sic] (Herr Stjernström), Maria (Mlle Sjöberg), Greta (Mlle Nordgren); Soprano 1mo (Mlle Norgren [sic]), Soprano 2do (Mlle Sjöberg), Alto 1mo (Mlle Lybeck); i körsatsen i partituret Akt II står inskrivet bl a Gylenpihl, Von Köhlen
 • Speltid: Ca. 90-120 min
 • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

1.0.2.1 / 2.2.0.1 / timp, perc, pno / str
perc: bass dr, cymb, klockor (akt II)

Soloröster/kör

Urdur ([mezzo]sopran)
Necken (talroll)
Kakador/Kackador (baryton/bas)
Maria (sopran)
Greta (mezzosopran/alt)
Petter Stropp/Seglats (tenor)
Olle (tenor)

Titteritit/Titteritti, Vivivivi (två nympher; talroller)

Körer

1 sopran (Maria), 2 mezzosopraner (Urdur, Greta), 2 tenorer (Petter, Olle), 1 baryton (Kakador); 3 talroller (Necken, Titteritit/Titteritti, Vivivivi)

Damkör (S.S.A.A.), Manskör med tenorsolo (T.T.B.B.), Blandad kör (S.A.T.T.B.)

Exempel på tryckta utgåvor

Coupletter och Romance ur Féeri Skådespelet Urdur [klaverutdrag], E. Meullers förlag, Helsingfors (tryckt 1852, ed. nr. saknas)
(Coupletterna avser No 4. "En sjömans brud" och Romancen No 19. "Långt ut på den stormiga sjö")

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungl. Dramatiska teaterns musikbibliotek/KDT 10 b (partitur och stämmor; dock saknas vissa orkester-, solo- och körstämmor)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

[Scenindelningar saknas]

Ouvertyr: Andante Molto E-dur 4/4 (C)

Akt I
No 1. Melodrama. Titteritit, Vivivivi
No 2. Quartetto. Maria, Greta, Petter, Olle
No 3. Quartetto med Chör. Maria, Greta, Petter, Olle, Nympher
No 4. Coupletter. Maria, Petter, Olle
No 5. Melodram [sic]. Urdur synes på vågorna. Urdur, Titteritit, Vivivivi
No 6. Melodram. Urdur, Necken [Petter]
No 7. Changement hvarunder medodramen börjar. Kakador, Petter
No 8. Coupletter och Melodram. Urdur, Petter, Kakador
No 9. Finale. Duett med Chör. Urdur, Petter, Kakador, Damkör

Akt II
No 10. Entre Act [instrumental: Allegro B-dur 2/4] och Dryckes Chör. Manskör
No 11. Schen [sic] et Bachanal [sic]. Petter, Kakador, Manskör
No 12. Trio. Urdur, Petter, Kakador
No 13. Champagne Wisa [sic]. Petter, Manskör

Akt III
No 14. Entre Act [instrumental: Allegro con Spirito g-moll alla breve] et Melodrame. Nympher
No 15. Dans och Coupletter. Petter, Kakador
No 16. Tenorsolo med Chör. Petter, Kör
No 17. Entre Acte [instrumental: (tembobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)]
No 18. Sjömans Sång. Petter
No 19. Romanse [sic]. Petter
No 20. Finale. Melodram. Petter, Necken


Verkkommentar

Efter uruppförandet i Helsingfors (och ev ytterligare föreställningar där) spelades 'Urdur' i Åbo den 4 juli 1853. "Efter truppens återkomst till Sverige uppfördes stycket i Norrköping d. 4 jan. 1954; i Stockholm torde det aldrig ha getts med Södermans musik (1851 gavs det f. f. g. å M. [Mindre] teat. med musik af Ahlström)." (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)


Libretto/text

Akt I

No 1. Melodrama: Ren solen stigit uppå himlapellen (Titteritit, Vivivivi)

No 2. Quartetto: Här har jag funnit en präktig plats (Maria, Greta, Petter, Olle)

No 3. Quartetto med Chör: Kom låt oss tömma flaskan och glömma alla bekymmer skål (Maria, Greta, Petter, Olle, Nympher)

No 4. Coupletter: En sjömans brud, har böljan kär (Maria, Petter, Olle)

No 5. Melodram [sic]: War stilla Urdur närmar sig (Urdur, Titteritit, Vivivivi)

No 6. Melodram: Hvad önskar du? Betrakta denne yngling! (Urdur, Necken)

No 7. Melodram: Herre min gud hvad jag är rädd! (Kakador, Petter)

No 8. Coupletter och Melodram: Din stämmas klang är ljuf och mild (Urdur, Petter, Kakador)

No 9. Finale. Duett med Chör: Straxt mina svanor skall dig bringa dit (Urdur, Petter, Kakador, Damkör)

 

Akt II

No 10. Entre Act och Dryckes Chör: Tag bröder glas i hand och lyssnen alla till mitt ord (Manskör)

No 11. Schen et Bachanal: Hvem är väl den unge man? Den der gubben hvem är han? (Petter, Kakador, Manskör)

No 12. Trio: Jag evigt din förblifver om du en kyss mig gifver (Petter, Urdur, Kakador)

No 13. Champagne Wisa: Raskt så låt Champagnen knalla, korken högt mot taket slå (Petter, Manskör)

 

Akt III

No 14. Entre Act [instrumental] et Melodrame: Titteritit! Vivivivi! Här är jag Syster! (Titteritit, Vivivivi)

No 15. Dans och Coupletter: Alt minne ur min själ förgår (Petter, Kakador)

No 16. Tenor solo med Chör: Min rikedom den försvunnit igen. Jag har ingen vän, mig alla förakta! (Petter) O fara jag ser, hvad under här sker (Kör)

No 17. Entre Acte [instrumental]

No 18. Sjömans Sång: En Sjömans brud har böljan kär (Petter)

No 19. Romanse: Långt ut på den stormiga sjö (Petter)

No 20. Finale. Melodram: Hvad är det. Min sjögudinna. Det var då hon. (Petter)  Du segrar, icke rikedom, ej glans har dig förmått att henne trolös blifva. (Necken)

[Autografen till de sammanbundna Akt II och III innehåller även en "Romance. Inlagd i Féeri Skådespelet 'Urdur'": Thordönen dundra böljorna brusa]