August Söderman (1832−1876)

Svenska Folkvisor och Folkdansar (Folkdanser) / Schwedische Volkslieder und Volkstänze

Skriv ut

(Enligt Jeanson, titlarna framgår ej av nottrycket)
No 1. Jag sjungit har i dagar
No 2. Tänker du att jag förlorader är
No 3. Alls ingen flicka lastar jag
No 4. Polska från Öland
No 5. Jag gick mig ut en aftonstund
No 6. Polska från Särna
No 7. Som stjernorna på himmelen
No 8. Polska från Östergötland

 • Tillkomstår: Troligen 1850-1860. (Enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926, spelades verket på Mindre Teatern den 9 maj 1859. Om det var uruppförande framgår ej.)
 • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
 • Arrangemang/bearbetning: (Instrumentering av Söderman)
 • Speltid: Ca. 10-15 min
 • Detaljerad speltid: 10'32 (enligt Sterlings CD-utgåva)
  No. 1: 1'24
  No. 2: 1'13
  No. 3: 1'09
  No. 4: 1'16
  No. 5: 1'19
  No. 6: 1'12
  No. 7: 1'55
  No. 8: 1'04

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.1*.0 / timp / str
(picc, tbn)

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1000 (partitur)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

No. 1: Lento G-dur 2/4
No. 2: Vivace G-dur 2/4
No. 3: Poco lento Ess-dur 3/4
No. 4: Allegro D-dur 3/4
No. 5: Andante d-moll 3/4
No. 6: Allegro con forza d-moll 3/4
No. 7: Adagio e-moll 4/4 (C)
No. 8: Allegro risoluto D-dur 3/4


Verkkommentar

I Elkan & Schildknechts nottryck står "Nordiska Folkvisor och Folkdansar", men 'Nordiska' är överstruket och ersatt med 'Svenska'. Se vidare registreringen av "Nordiska folkmelodier".