August Söderman (1832−1876)

Konsert-Ouverture F-dur

Skriv ut
  • Tillkomstår: Sohlmans uppger 1855?-68 som tillkomstår.
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: 8 min
  • Detaljerad speltid: 8,5 min på skivinspelningen

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.1.0 / timp / str
Ett handskrivet partitur i Göteborgs Konserthus har tre tromboner

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet partitur och orkestermaterial i Musik- och Teaterbiblioteket.

Beskrivning av verket

Allegro F-dur 6/4, 329 takter