August Söderman (1832−1876)

Signe lill's färd, konsertdikt för soli, kör och orkester

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1869
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Ludvig Josephson
  • Arrangemang/bearbetning: Wilhelm Svedbom 1892
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

Orkesterbesättningen okänd

Soloröster/kör

1 sopran (Signe), 2 barytoner (Östen, Gullebrand)
Damkör, S.S.A., Manskör, T.T.B.B

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm 1892

Recital Publications, Huntsville 2007, reprint av ovanstående utgåva

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografmaterialet består av skisser med instrumentationsanvisningar.

Beskrivning av verket

1sta Scenen. Östen, Kör af vikingar (manskör). Växlande tempi och taktarter, sammanlagt 352 takter

2dra Scenen. Vikingarnas nattfärd på fjorden (orkester). Moderato A-dur 12/8 74 takter, attacca

3dje Scenen. Stilla frid i dalen och kring bergen, endast afbruten af forssens aflägsna brus. Signe, Gullebrand. Andante 4/4 B-dur 18 takter, Moderato 3/4 81 takter, Andante 4/4 4 takter, Andante G-dur 73 takter, Moderato C-dur 22 takter, Più moto 40 takter, sammanlagt 238 takter

4de Scenen. Signe vid stranden. Signe, kör af elfvor (damkör), kör af nunnor (damkör).
Allegretto c-moll 4/4 6 takter, 2/4 4 takter, 4/4 2 takter, 2/4 6 takter, Meno mosso C-dur 4/4 6 takter, (Tempo I) C-dur 2/4 36 takter, Un poco meno mosso 4/4 8 takter i sångstämmorna, medan orkestern fortsätter i 2/4 takt med dubbelt så många takter, Tempo 1 2/4 28 takter, Più lento (Kör af nunnor) E-dur 4/4 24 takter, Tempo I C-dur 28 takter, Un poco meno mosso 4/4 8 takter i sångstämmorna, medan orkestern fortsätter i 2/4 takt med dubbelt så många takter, Tempo I 2/4 19 takter, 4/4 9 takter, sammanlagt 184 takter


Verkkommentar

I den tryckta utgåvan finns följande förord:

Fragmentet "Signe lill's färd", som härmed offentliggöres i bearbetning för piano, föreligger i manuskript som en af de noggrant detaljerade orkesterskizzer dem Söderman under senare tiden af sin verksamhet plägade utarbeta. Det härstammar, enligt derå befintlig originalanteckning, från 1869, och omfattar utom de fyra nu tryckta numren äfven början till ett femte. N:o 1, 2 och 4 föreligga i afslutadt skick, ej så N:o 2, der de sista takterna, kvilka innebära uppslag till en fortsättning af scenen, nu blifvit uteslutna, och afslutning verkstäld genom tillfogande af fyra takter. Stockholm, Februari 1892. Vilhelm Svedbom