• Tillkomstår: 1855 (enligt Sohlmans Musiklexikon)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Herman Sätherberg (1812-1897)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegretto D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för röst och piano respektive blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

Ser jag stjärnorna sprida sitt flammande sken
över skog, över blånande sjö


Mediafiler

Edition Levande musikarv