• Tillkomstår: 1850-talet? (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11; avser versionen för röst och piano)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 95, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1994

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegretto A-dur 2/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för röst och piano. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gång!
Lärkan slår i rymden vida,
sjung ock du för mig en sång! 

2. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gäng
Själens sår ej mera svida,
då jag lyssnar till din sång

3. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gång!
Än en stund kan du väl bida,
kvällens timma är så lång