August Söderman (1832−1876)

Suomis sång ur Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Emil von Qvanten (1827-1903)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B., (T.T.B.B.)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1635

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegro E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Texten är även tonsatt av Fredrik Pacius. Se vidare separat registrering av den versionen.

I samlingen ingår:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Vissa av sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Hör hur härlig sången skallar
Mellan Wäinös runohallar [sic]