August Söderman (1832−1876)

Sjung! Sjung! ur Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Zacharias Topelius (1818-1898)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 1635
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegretto Ass-dur 6/8


Verkkommentar

I samlingen ingår:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Vissa av sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Sjung, sjung brusande våg,
Visorna dina vet jag