• Tillkomstår: 1855 (enligt Sohlmans Musiklexikon)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Herman Sätherberg (1812-1897)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]
• Sånger för blandad kör Nr 20, Abr. Lundquist, Musikförlag, Abr. L. 5386

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

• Svenska Skolkvartetten: Allegretto A-dur 4/4 (C)
• Sånger för blandad kör: C-dur


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för röst och piano respektive manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

Ser jag stjärnorna sprida sitt flammande sken
över skog, över blånande sjö