August Söderman (1832−1876)

"Det står en älsklig blomma"

Skriv ut
  • Tillkomstår: 24 april 1872 (enligt Jaenson, sid 289)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: -
  • Dedikation: "Till Fröken Eugenie Claëson" (enligt Abraham Lundquists utgåva) [avser troligen pianisten Eugénie Claëson (1841-1918)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sex visor i folkton, Sånger för blandad kör N:o 6, Abr. Lundquist, Musikförlag, Abr. L. 4781
• Sveriges Körförbund, (Ed. nr. saknas; tryckt 1932) [Innehåller: Och jungfrun gick sig åt lunden, När den sköna Maj med sippor kommit, Det står en älsklig blomma]
• 14 Sånger för blandad kör jämte norska och danska folksångerna för Sångfesten i Stockholm 1930, Sveriges Körförbund, (Ed. nr. saknas; tryckt 1928)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 6/8


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Det står en älsklig blomma
bland videbuskars snår