August Söderman (1832−1876)

"Min vän är den bästa"

Skriv ut
  • Tillkomstår: Den 23 april 1872 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Zacharias Topelius (enligt versionen för manskör)
  • Dedikation: "Till Fröken Eugenie Claëson" (enligt Abr. Lundquists utgåva) [avser troligen pianisten Eugénie Claëson (1841-1918)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sex visor i folkton, Sånger för blandad kör N:o 6, Abraham Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4781
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1873 (Ed. nr. saknas)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegro e-moll 2/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Min vän är den bästa,
förmer än de flesta