August Söderman (1832−1876)

"Skjön Jomfru! luk dit Vindve [sic] op" [Skjøn Jomfru! luk dit Vindue op]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Köpenhamn den 19 mars 1870 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: A. Oehlenschläger [avser sannolikt Adam Oehlenschläger (1779-1850)]
  • Dedikation: "Till Hugo Lutteman, Zacharias Köster, Edvard Ellberg och Gustaf Rydberg" (enligt Elkan & Schildknecht 525)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster, Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1872 (editionsnummer saknas)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (editionsnummer saknas)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Andante h-moll 6/8


Libretto/text

Skjön [sic; Skjøn] Jomfru! luk dit Vindve [sic; Vindue] op,
Her er din Hjertenskjær