August Söderman (1832−1876)

"Nog mins [sic; minns] jag hur det var, när som lilla vännen for"

Skriv ut
  • Tillkomstår: 18 mars 1870 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Onkel Adam [pseudonym för Carl Anton Wetterbergh] (1804-1889)
  • Dedikation: "Till Hugo Lutteman, Zacharias Köster, Edvard Ellberg och Gustaf Rydberg" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster, Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1872 (editionsnummer saknas)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (editionsnummer saknas)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegretto - Poco più lento - Allegretto B-dur (- b-moll) 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Nog mins [sic] jag hur det var, när som lilla vännen for,
Och jag kände mig så ensam uti verlden