• Tillkomstår: Enligt Jeanson är manuskriptet daterat Stockholm den 5 oktober 1875 [avser versionen för damkör a cappella]
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Oscar [Oskar] Wijkander (1826-1899)
  • Dedikation: Svenska damqvartetten*/ (enligt Jeanson [avser versionen för damkör a cappella])

    */ Den svenska damqvartetten [även känd bl a som Widebergska kvartetten] var verksam 1871-1879 och bestod av sångerskorna Hilda Wideberg, sopran, Amy Åberg, mezzosopran, Maria Pettersson, alt, och Wilhelmina Söderlund, kontraalt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Versionen för damkör a cappella: partitur och stämmor i avskrift (ofullständigt)
    Enligt Jaenson förvaras det daterade manuskriptet i Nordiska museets bibliotek

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk (1926)

Beskrivning av verket

Andante sostenuto C-dur 6/4


Verkkommentar

Stycket är det sista verk som Söderman daterat (enligt Jeanson).

Sången finns även i sättning för damkör a cappella (S.S.A.A.) Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Det bor i Förlossarens himmelska hus
En ängel, vars spanande öga är milt