August Söderman (1832−1876)

"Nog minns jag hur det var, när som lilla vännen for"

Skriv ut
  • Tillkomstår: 18 mars 1870 (enligt Jeanson, sid 289; avser versionen för manskör a cappella)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Onkel Adam (Carl Anton Wetterbergh [1804-1889])
  • Arrangemang/bearbetning: (David Wikander [1884-1955])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Litteraturhänvisning

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Beskrivning av verket

Allegretto - Poco più lento - Allegretto Ess-dur (- ess-moll) 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Nog minns jag hur det var, när som lilla vännen for,
och jag kände mig så ensam uti världen

2. Mången kväll uti lund har jag väntat på min vän,
men hans stämma mig aldrig vill svara