August Söderman (1832−1876)

I månans skimmer ur Trestämmiga Sånger för Mansröster arrangerade för fyrstämmig manskör av Hugo Alfvén

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Emil von Qvanten (1827-1903)
  • Arrangemang/bearbetning: Hugo Alfvén (1872-1960)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 2775
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785
• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Hirsch Ed. nr. 2775: Allegretto Gess-dur 3/4
Sångarförbundet: Ass-dur


Verkkommentar

I Abr. Hirsch, Ed. nr. 2775 ingår:

Gossen i skogen

Flickan i skogen

I månans skimmer

Älvdansen

Sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund