August Söderman (1832−1876)

Natten ("Månen blickar fram ur skyn")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Carl XV [Kung Karl XV (1826-1872)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Soloröst: bas
Kör: T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegretto C-dur 6/8


Libretto/text

Månen blickar fram ur skyn,
Speglar sig i vattnets bryn