August Söderman (1832−1876)

Ett bondbröllop (Bröllops-marsch, I kyrkan, Önskevisa, I bröllopsgården)

Skriv ut

1. Bröllops-marsch
2. I kyrkan
3. Önskevisa
4. I bröllopsgården

  • Tillkomstår: 1868
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: "Ur en dikt av Rich. Gustafsson." "Texten i sammandrag av Söderman" (enligt nottrycket)
  • Dedikation: "Till Uppsala Studentkårs Allm. Sångförening" (enligt nottrycket)
  • Uruppförande: "Tonsättningen utförd första gången i Uppsala, 17.febr. 1869" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B. (se vidare separat registrering av respektive del)

Exempel på tryckta utgåvor

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Se separat registrering av respektive del


Verkkommentar

Verket finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Se separat registrering av respektive del