August Söderman (1832−1876)

Önskevisa ur Ett bondbröllop

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1868
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: "Ur en dikt av Rich. Gustafsson" [avser Richard Gustafsson (1840-1918)]. "Texten i sammandrag av Söderman" (enligt nottrycket)
  • Dedikation: "Till Uppsala Studentkårs Allm. Sångförening" (enligt nottrycket)
  • Uruppförande: "Tonsättningen utförd första gången i Uppsala, 17.febr. 1869" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) C-dur 2/4 - 3/4 - 2/4


Verkkommentar

"Ett bondbröllop" finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

"Ett bondbröllop" i samlingen Sångarförbundet, Tredje Delen omfattar delarna Bröllops-marsch,  I kyrkan, Önskevisa, I bröllopsgården.


Libretto/text

Låt oss en visa sjunga 
till heder åt de unga