Benjamin Staern (1978-)

Godai: The Four elements (Concerto for Orchestra)

Skriv ut

1. Earth. Introduction
2. Water. Aria
3. Fire.Intermezzo
4. Air/Shadow. Finale

 • Tillkomstår: 2012-13
 • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
 • Dedikation: Maestro Marc Soustrot
 • Uruppförande: 15 maj 2014,
  Konserthuset Malmö
  Malmö Symfoniorkester
  Marc Soustrot, dirigent
 • Speltid: Ca. 20-25 min

Instrumentering (besättning)

3*3*3*3* 4331 13 11, str.

Notmaterial/stämmor återfinns

Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm

Beskrivning av verket

Ett fyrsatsigt verk som går under beteckningen "Konsert för orkester"

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=N1w-jtL8WpQ


Verkkommentar

Jag ville länge skriva musik som är dansant och kan på flera sätt bli fysiskt mottagen när man lyssnar på det. Titeln Godai betyder "de fem stora elementen" på japanska och har sin bakgrund på japansk filosofi om stridskonst. Godai är en buddhistisk term i Japan, med vissa influenser från hinduismen. Den buddhistiska filosofin är kanske mest känd i väst för deras användning hos samurajen Miyamoto Musashis berömda text Boken om de fem ringarna, där han förklarar olika aspekter om svärdfäktning och stridskonst genom att tilldela varje aspekt till respektive element. För varje element har den olika egenskaper men är sammankopplade. De fem elementen utgörs utifrån de välkända grundelementen; jord, vatten, eld, luft och det femte elementet är en skugga, dvs. summan av alla element till en enhet. Ur ett musikaliskt perspektiv har jag använt orkestern som en enda stor klangkropp med både soli och tutti som växlas under verkets gång. I instrumentariet ingår förutom trippelt träblås, brass, stråk, harpa och celesta samt slagverk som bastrumma, militärtrumma, cymbaler, klockspel, rörklockor, tamtam, xylofon, marimba till mer asiatiska instrument som pekinggongar, javagongar, tommar, china cymbal, tempelskålar samt crotales.
Verket är indelat i fyra satser som framförs utan avbrott med tydliga ledtoner/ackord som binder varje sats och beskrivs så här:

1) Jord. Introduktion envishet, stabilitet, fysikalitet som ger substans.
Första satsen inleds med en pampig inledning av horn och trumpeter tillsammans med vibrafon och klockor samt senare tempelskålar med ett femtonigt motiv (A-C-Ciss-H-Ess) som utgångspunkt för hela verket som övergår successivt till ett flashigt orkestertutti. Musiken tonar ner till ett ganska dansant och komiskt avsnitt, ungefär som att titta på "Kabouki-teater" och senare uppvisning i kampsporter.

2) Vatten. Aria känsla, försvarsamhet, anpassning, flexibilitet som håller tillsammans saker och ting. Andra satsen är lugn och reflekterande. En stråkklang ligger som ett krusande hav där båtar passerar förbi i horisonten (höga träblåsare) samt klockklanger från celesta och klockspel som ger upphov till meditationen (soloinsatser från instrument som vandras längs orkestern som en liten kanal) går musiken smeksamt tvärt vidare till försvar och strid.

3) Eld. Intermezzo passion, aggressivitet, energi, hetta som värmer och förvandlar sig. Ett kort mellanspel som tar med material från föregående satser och förvandlas till lava-liknande rörelser i orkestern. Det leder fram till en höjdpunkt och tonar gradvis ut i tomma intet.

4) Luft/Skugga. Finale vilja, flyktighet, visdom som växlas med kraft, kreativitet, spontanitet som bildar en kärnreaktion. Den fjärde och sista satsen har en flyktig karaktär där tvära kast är uppenbara och där alla element som presenterats visas upp igen i transformerad skepnad och slutligen bildas det en skugga där karaktären övergår i mer intensivt slut där det står i partituret "techno mayhem!" (techno helvete!). Allt leder till ett totalt kaos och sen ett tvärt och abrupt slut på tonen D som verket inleds med.

Godai skrevs på beställning av MSO med stöd av Musik i Syd inom projektet "Tonsatt continued" och är tillägnat MSOs chefsdirigent Maestro Marc Soustrot.