• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: B.E. Malmström (Ur Angelika)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 162-163. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Angelika: Larghetto Ess-dur 2/4, 24 takter


Libretto/text

Angelika

Fläta, min darrande hand, din krans,
din krans af evighetsblommor,
skynda hon flydde, hon flydde ju dig,
saknadens sista det är!

Dock på minnenas krans ännu,
ännu jag binder och binder
ljufliga flicka, o säg, o säg!
blifver den färdig en gång, en gång?