Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sonate [Ass-dur]
für das Pianoforte [1895]

opus 12

Skriv ut

1. Moderato, quasi Andante - Allegretto animato
2. Molto vivace - Presto
3. Lento e mesto
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: 1895
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Richard Andersson
  • Speltid: 23 min

Exempel på tryckta utgåvor

Det Nordiske Forlag, Köpenhamn 1896

Wilhelm Hansen, Köpenhamn / Norsk Musikforlag, Oslo / Nordiska Musikförlaget, Stockolm [ca 1930]

Svensk Musik, Stockholm utan år (reprint av föregående utgåva)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

1. Moderato, quasi Andante Ass-dur 3/4 7 takter, Adagio 1 takt, Allegretto animato 4/4 36 takter, 3/4 1 takt, Tempo 1 7 takter, Adagio 1 takt, Allegretto animato 4/4 14 takter, Un poco stringendo 5 takter, Sostenuto (quasi tempo I) 3/4 13 takter, Poco a poco a tempo Allegretto 4/4 34 takter, 3/4 1 takt, Tempo I 7 takter, Adagio 1 takt, Tempo I 7 takter, Ritardando 4 takter, Adagio 4/4 2 takter, totalt 141 takter
2. Molto vivace C-dur 4/4 92 takter (2/:22:/68), Trio: Presto c-moll 3/4 106 takter (4/:20:/:76:/5), Tempo I 4/4 1 takt, Dal segno takt 1-92, Coda: Presto c-moll 3/4 20 takter, Tempo I C-dur 4/4 15 takter, totalt med Dal segno 326 takter
3. Lento e mesto b-moll 3/4 46 takter, attacca
4. Finale: Allegro Ass-dur 2/4 129 takter, Poco sostenuto 6 takter, Ritardando 4 takter, Tranquillo; molto espressivo 18 takter, Sostenuto 3 takter, Ritardando 4 takter, Lento 2 takter, Tempo I (Allegro) 120 takter, Poco sostenuto 6 takter, Ritardando 4 takter, Tranquillo: molto espressivo 18 takter, Sostenuto 3 takter, Ritardando 4 takter, Molto lento 2 takter, Tempo I (Allegro) 25 takter, Poco tranquillo 16 takter, Tranquillo 9 takter, Poco animando 19 takter, stringendo 8 takter, Molto animato 14 takter, totalt 414 takter