Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Midvinter
Svensk rapsodi för kör och orkester

opus 24

Skriv ut
  • Tillkomstår: Florens, våren 1907 (17 mars)
  • Verktyp: Blandad kör och orkester
  • Uruppförande: 28 april 1908 i Göteborgs orkesterförening, under ledning av komponisten
  • Speltid: 13 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.3 / 4.3.3.1 / timp / str: 12.12.8.8.6
(picc)

Soloröster/kör

Blandad kör: S.A.T.B.
(S+A: minst 25 st, T+B: minst 15 st)

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Kristiania

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)
Stagling, Ingvor: Wilhelm Stenhammar och Den signade dag: från uppteckning till rapsodi (C-uppsats Uppsala Univ., Musikvetenskap, 2001)
Textkommentarer till Musica Sveciae-inspelningen.
Textkommentarer till BIS-inspelningen.

Beskrivning av verket

Molto sostenuto 4/4 a-moll 75 takter, Allegro 9 takter, D-dur 121 takter, B-dur 10 takter, D-dur 11 takter, a-moll 135 takter, Tempo I, D-dur 157 takter, totalt 518 takter
(I koraldelen sjunger kören 4/4 samtidigt som orkestern spelar 3/4)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 626 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Från Libris (www.libris.kb.se):
Köravsnittet innehåller koralen "Den signade dag".
Även med titel: Midvinter : svensk rapsodi op.24.
Text på svenska och tyska.

I partituret, står följande kommentar från tonsättaren:

"Det motiviska materialet i Midvinter består af ett par gamla danslåtar, som jag hört af spelmannen Hinns Anders från Östnor i Mora (Dalarne), samt den gamla psalmen "Den signade dag" sådan den ännu sjunges hvarje julotta i Mora kyrka.

Kören, som skall bestå af allra minst 40 röster (ungefär 25 sopraner och altar mot 15 tenorer och basar), men som fördel kan vara betydligt större, bör placeras stående bakom orkestern.

NB: Ehuru jag ogärna ser att kören uteslutes, vill jag dock ej helt motsätta mig verkets uppförande utan kör på platser, där sådan icke kan anskaffas. Dock böra iså fall de koralblåsande instrumenten (oboer, klarinetter och fagotter) förstärkas så att koralen framträder i möjligast kraftig relief. Finnes orgel, kan denna med fördel användas.

Wilh. Stenhammar"


Libretto/text

Text på svenska och tyska:

Den signade dag som vi nu här se
af himmelen till oss nedkomma,
Han blifve oss säll, han låte sig te
Oss allom till glädje och fromma!
Ja, Herren den högste oss alla i dag
för synder och sorger bevare!

Der heilige Tag den wir nun gesehn
vom Himmel zu uns niederkommen,
er werde uns hold, er strahle uns schön
uns Allen zu Freude und Frommen.
Ja, Gott, der Allmächt'ge uns Alle heut'
Sünden und Kummer bewahre!