• Tillkomstår: 1904
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: Oscar Levertin
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: 9'23 (enligt Caprice/Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

2.2.3.3 / 4.3.3*.1 / timp, 2 hp / str
(bass tbn)

Soloröster/kör

Solostämma: baryton

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen, M. K. 76 (klaverutdrag)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (klaverutdrag)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Con moto f-moll 6/4


Libretto/text

Jag drömt som främling på en främmad [sic] strand - Gud vet hur många år.