1. Folket (för barytonsolo, kör och orkester)
2. Sverige (för blandad kör a cappella)
3. Medborgarsång (för unison kör och orkester)
4. Soldatsång (för manskör och orkester)
5. Åkallan och löfte (för barytonsolo, kör och orkester)

 • Tillkomstår: 1904-05 (sats 1-4: 1904, sats 5: 1905; enligt Bo Wallners "Wilhelm Stenhammar och hans tid", bd 3)
 • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
 • Textförfattare: Verner von Heidenstam (1859-1940)
 • Speltid: Ca. 30-40 min
 • Detaljerad speltid: 32'08 (enligt Sterlings CD-utgåva)
  1. 12'52
  2. 2'45
  3. 3'17
  4. 2'11
  5. 10'46

Instrumentering (besättning)

3.3.3.3 / 4.3.4.2 / timp / str
(enligt Wallner)

Soloröster/kör

Solostämma: baryton
Solistkvartett: S.A.T.B.
Blandad kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

2. Sverige:
Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2607 (klaverutdrag, hög sättning)
Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2608 (klaverutdrag, mellanläge)
Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2609 (klaverutdrag, låg sättning)
3. Medborgarsång:
Abr. Lundquists Kgl. Hof-Musikhandel/Nordisk Musikförlag (klaverutdrag) [Ed. nr. saknas]

Notmaterial/stämmor återfinns

Körpartitur och -stämmor (förlagsuppgifter saknas) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partituret sålt på Auktionsverket 1981 och finns hos okänd ägare (enligt Wallner)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3, Stockholm (1991)

Beskrivning av verket

1. Brett och mäktigt f-moll 3/2 (varierande taktarter)
2 a. Stilla Ass-dur 4/4 (C) (körsättning)
2 b. Stilla Ass-dur 4/4 (C) (klaverutdrag, hög sättning)
2 c. Stilla F-dur 4/4 (C) (klaverutdrag, mellanläge)
2 d. Stilla Ess-dur 4/4 (C) (klaverutdrag, låg sättning)
3. I lugn marschtakt Ess-dur 4/4 (C)
4. Muntert Dess-dur 2/4
5. Med högtidligt allvar Ass-dur (varierande tonarter) 4/4 (C)


Libretto/text

1. Profeten Nahum talar så till Niveve till Assurs konung

2. Sverige, Sverige, Sverige, fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden!

3. Så sant vi äga ett fädernesland, vi ärfde det alla lika

4. Slå trumman pojkar! Framåt gå på! Hurra för Sverige och kungen.

5. Ja giv oss ett folk på ett bråddjups rand där en dåre sin nacke kan bryta