Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Chitra (Musik till Rabindranath Tagores skådespel Chitra)

opus 43

Skriv ut

1. Allegro appassionato
2. Tempo moderato
3. Recitando, passionato e patetico - Andante sostenuto
4. Andante sostenuto
5. Lo stesso tempo
6. Lo stesso tempo
7. Andante
8. (Tempobeteckning saknas) "Älskade, mitt lif är flylldt."

 • Tillkomstår: 1921
 • Verktyp: Skådespelsmusik
 • Textförfattare: Rabindranath Tagore
 • Dedikation: "Till min hustru Helga Marcia Stenhammar" (enligt autografen)
 • Uruppförande: På autografen står "Lorensbergsteatern 29 mars 1921".
  Längst bak i stämmaterialet (vn I) finns inskrivet med bläck "Första gången i Sverige Lorensbergsteatern Göteborg Mars 1921. Spelare: E. Hansen, S. Fournes, S. Blomquist, R. Claeson, P Johansen. Dir: W. Stenhammar".
  På samma ställe i stämmaterialet finns även en blyertsanteckning: "Första gång å Radio den 21/10 1928 Spelare: J. Hylbom, F. Ahlberg, S. Blomqvist, E. Christiansen, H. Eriksson Dir. I. Hellman"
 • Arrangemang/bearbetning: "1959 sammanställde Hilding Rosenberg en svit i tre satser ur musiken till Chitra för stråkorkester och celesta" (enligt Wallner, Bo: "Wilhelm Stenhammar och hans tid" [1991])
 • Speltid: Ca. 10-15 min
 • Detaljerad speltid: 13'44 (enligt Musica Sveciaes CD-utgåva obs! tidsangivelsen avser den orkestersvit som sammanställdes av Hilding Rosenberg 1959)
  1. Andante Sostenuto
  2. Tempo Moderato. Allegretto Mosso/Sempire Dolcissimo
  3. Allegro appassionato

Instrumentering (besättning)

cel / str: 1.1.1.1.1

Exempel på tryckta utgåvor

Sfera Publishing, 2021

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (partitur); även handskrivna stämmor finns i samlingarna

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

1. Allegro appassionato h-moll 4/4 (C)
Scen I
2. Tempo moderato (varierande tempi) h-moll (varierande tonarter) 4/4 (C) (varierande taktarter)
Scen II
3. Recitando, passionato e patetico - Andante sostenuto varierande tonarter 3/4 (varierande taktarter)
Scen III
4. Andante sostenuto Ess-dur 12/8
Scen IV
5. Lo stesso tempo Ess-dur (varierande tonarter) 12/8
Scen V
Scen VI
6. Lo stesso tempo Ess-dur 4/4 (C) - 12/8
Scen VII
Scen VIII
7. Andante h-moll (- H-dur) 4/4 (C) - 12/8
Scen IX
8. (Tempobeteckning saknas; "Älskade, mitt lif är fylldt.") [h-moll -] H-dur 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till delar ur verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 626 (inloggning på Spotify krävs)