Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sången. En symfonisk kantat

opus 44

Skriv ut

Del I Tempo Andante, poco rubato
Del II Molto adagio, solenne

  • Tillkomstår: Sensommaren 1920 - oktober 1921
  • Verktyp: Flera körer med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Ture Rangström (1884-1947)
  • Uruppförande: 18 december 1921, Kungl. Musikaliska akademiens stora sal. Solister: Greta Söderman, Liva Järnefelt, Oscar Ralf, Conny Molin. Tillfälligt sammansatt kör. Hovkapellet. Dirigent: Wilhelm Stenhammar
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: 34'68 [enligt Caprice CD CAP 21358 (1988)]

Instrumentering (besättning)

3*.3*.4*.4* / 4.3.3.1 / timp, perc, hp, cel. pno / str
(picc, cor angl, bass clar, dbn)
perc: trgl, cymb, bass dr, tamburino, tamburo piccolo

Soloröster/kör

Solister: sopran, alt [mezzosopran], tenor, baryton
Blandad kör (S.A.T.B.), barnkör

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2021, källkritisk utgåva av Finn Rosengren.
Musikaliska Konstföreningen (klaverutdrag) [50 numrerade exemplar tryckta 1924]

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur, solo-, kör- och handskrivna orkesterstämmor, liksom klaverutdrag, finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (partitur |blyertsskiss], klaverutdrag)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Del I: Tempo Andante, poco rubato B-dur (varierande tonarter) 4/4 (C)
Del II: Molto adagio, solenne c-moll (varierande tonarter) 4/4 (C) [delen inleds av instrumentalt mellanspel; se vidare separat registrering av detta]

Länkar

Lyssna till del av verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 906 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Verket komponerades inför Kungliga Musikaliska Akademiens 150-årsjubileum 1921.


Libretto/text

I: Min sång, mitt land - du mina sångers land!

II: Templet strålar. Rymder ljuda.