• Tillkomstår: 1883 eller 1884
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: O. v. F. (Otto von Feilitzen)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: W. Stenhammars arkiv; handskriven avskrift tillsammans med maskinskriven sångtext och följebrev ang "Bilder ur djurens lif", utgivna av prinsessan Eugenie

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas) C-dur 3/4


Verkkommentar

Sången ingår tillsammans med Stenhammars "Fågeln på frusen gren" (se vidare registrering av den sången) i "Bilder ur djurens lif för hemmet och skolan samlade och utgifna af E." [prinsessan Eugenie], tryckt 1883 av O. L. Svanbäcks boktryckeri 


Libretto/text

1. Sjung, du lilla lärka, höj din sång!

2. Blir dig kallt i nordens höga land

3. Kanske, när du sväfvar i det blå

4. Tag mig med uppå din himmelsfärd