Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Tre sånger till dikter av Hanns Heinz Ewers [Evers]. 1. Und doch

Skriv ut
  • Tillkomstår: 11 december 1895 (enligt Bo Wallners förteckning i "Wilhelm Stenhammar och hans tid", band 3, 1991)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Hanns Heinz Ewers
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Bo Wallners arkiv, Stenhammar (2 ex)
    Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Leise D-dur (original E-dur enligt anteckning på den ena autografen) 4/4 (C)


Verkkommentar

De tre sångerna som ingår är: "Und doch", "Meine Seele" och "Cuique suum"


Libretto/text

Und glaubtest du, als meine Seele kom