Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Tre sånger till dikter av Hanns Heinz Ewers [Evers]. 3. Cuique suum (Wenn du auch)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 2 februari 1896 (enligt Bo Wallners förteckning i "Wilhelm Stenhammar och hans tid", band 3, 1991)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Hanns Heinz Ewers
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Bo Wallners arkiv, Stenhammar (2 ex)
    Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Nicht langsam. Frei und stolz h-moll (original fiss-moll enligt anteckning på den ena autografen) 4/4 (C)


Verkkommentar

De tre sångerna som ingår är: "Und doch", "Meine Seele" och "Cuique suum"


Libretto/text

Wenn du auch die Stirne vor mir neigst