Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Visor och stämningar

opus 26

Skriv ut

1. Vandraren (text Vilhelm Ekelund)
2. Nattyxne (text Erik Axel Karlfeldt)
3. Stjärnan (text Bo Bergman)
4. Jungfru Blond och jungfru Brunett (text Bo Bergman)
5. Det far ett skepp (text Bo Bergman)
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger (text Verner von Heidenstam),
7. Hvarför till ro så brådt? (text Verner von Heidenstam)
8. Lycklandsresan (text Gustaf Fröding)
9. En strandvisa (text Gustaf Fröding)
10. Prins Aladin af Lampan (text Gustaf Fröding)

  • Tillkomstår: 1906-1909
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Vilhelm Ekelund, Erik Axel Karlfeldt, Bo Bergman, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1911
• Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1970

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (nr 1-6, 8-10)

Litteraturhänvisning

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, framförallt del 2 s.249-303, där hela cykeln (eller samlingen) gås igenom, sång för sång.

Beskrivning av verket

1. Vandraren (text Vilhelm Ekelund), "Lätt hänsorlande" F-dur 3/4, 75 takter
2. Nattyxne (text Erik Axel Karlfeldt), "Sakta glidande" a-moll 4/4, 79 takter
3. Stjärnan (text Bo Bergman), Presto agitato fiss-moll 6/8, 59 takter
4. Jungfru Blond och jungfru Brunett (text Bo Bergman), Vivace g-moll 2/4, 165 takter,
Moderato tranquillo, 50 takter
5. Det far ett skepp (text Bo Bergman), Allegretto vivace Ess-dur 2/4, 64 takter
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger (text Verner von Heidenstam), "Långsamt" d-moll 4/4, 15 takter
7. Hvarför till ro så brådt? (text Verner von Heidenstam) Allegretto un poco mosso
Fiss-dur 2/4, 37 takter
8. Lycklandsresan (text Gustaf Fröding) Allegro giocoso d-moll 2/4, 142 takter
9. En strandvisa (text Gustaf Fröding) Andante un poco mosso (ma tranquillo) b-moll 2/2, 52 takter
10. Prins Aladin af Lampan (text Gustaf Fröding) Tempo animato, sempre un poco rubato d-moll 4/4, 114 takter

Länkar

Lyssna till sånger på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)