Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Tre fantasier för piano

opus 11

Skriv ut

1. Molto appassionato
2. Dolce scherzando
3. Molto espressivo e con intimissimo sentimento

  • Tillkomstår: våren 1895
  • Verktyp: Piano
  • Uruppförande: 10 maj 1895, vid cellisten Berndt Carlssons kammarmusiksoaré, Stockholm
  • Speltid: 15 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Det Nordiske Forlag, Musikforlaget/Henrik Hennings, NF 3159, Köpenhamn, samt Julius Hainauer, Breslau, 1896
• Nordiska musikförlaget, NMS 21991 (Ed. Musicalia. 48)
• Nordiska musikförlaget/Edition Wilhelm Hansen, NMS6367, Stockholm 1971

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autografen förkommen (enl. Bo Wallner, 1991)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

1. Molto appassionato h-moll växlande taktarter (2/2 3/2) 89 takter, Poco meno, ma agitato H-dur 2/2 16 takter, sempre più agitato h-moll 2/2 8 takter, Impetuoso växlande taktarter (2/2 3/2) 24 takter, totalt 137 takter
2. Dolce scherzando E-dur 2/4, 155 takter (=45/:39:/71)
3. Molto espressivo e con intimissimo sentimento h-moll 4/4 25 takter, H-dur 23 takter, Animato h-moll 37 takter, H-dur 22 takter, totalt 107 takter

Länkar

Lyssna till del av verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 906 (inloggning på Spotify krävs)