• Tillkomstår: 7 maj 1892
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Carl Gehrmans Musikförlag 1898

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Impromptu: Sostenuto tranquillo Gess-dur 4/4 (C) 26 takter, Più lento 12/8 14 takter, 1 takt, 4/4 (C) Tempo I 9 takter, Sostenuto 12/8 6 takter, totalt 56 takter