Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Fyra svenska sånger

opus 16

Skriv ut

1. Låt oss dö unga (Verner von Heidenstam)
2. Guld och gröna skogar (Tor Hedberg)
3. Ingalill (Gustaf Fröding)
4. Fylgia (Gustaf Fröding)

  • Tillkomstår: 1. 1895 (möjl.1905), 2. våren 1897 (?), 3. 16 augusti 1893, 4. 1894 (?)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam, Tor Hedberg, Gustaf Fröding
  • Speltid: 9 min
  • Detaljerad speltid: Enskilda sånger: 1. 2'55 2. 1´13, 3. 2´21 4. 1´44 (BIS-CD-654),

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn 1899
• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1916

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Stockholm: Norstedts 1991)

Beskrivning av verket

1. Poco sostenuto, solenne g-moll 4/4, 54 takter
2. Allegretto semplice G-dur 2/4, 37 takter
3. Non lento; molto espressivo d-moll 4/4 24 takter
4. Allegro agitato a-moll 6/8 60 takter

Länkar

Lyssna till sånger på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)