Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

"Bevara mig Herre" ur Barndomskompositioner 1878-1881 [duett för sopran och alt]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Januari 1879 (enligt autografen)
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Lina Sandell
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran, alt

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) Ess-dur 4/4 (C)

[version I och II skiljer sig åt vad gäller taktindelningen]


Verkkommentar

I samlingen hos Musik- och teaterbiblioteket ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton") [körsång]
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)


Libretto/text

Jag har en krona att förlora,
O Jesus påmin [sic] mig derom [sic]