Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Julafton i kojan ("Djupt i skogen i en koja") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [körsång]

Skriv ut
  • Tillkomstår: December 1879 (enligt autografen)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) f-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

I samlingen hos Musik- och teaterbiblioteket ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton") [körsång]
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)


Libretto/text

[1.] Djupt i skogen i en koja
Tryckt af fattigdomens boja 

[2.] Julen nalkas - nästan alla
Hem af fröjdesånger skalla

[3.? numreringen osäker fr o m den här versen]
Herren är ock alltid nära
Dem, som Honom barnsligt ära 

[4.?] "Ack, jag är så hungrig, mamma,"
Hörs det yngsta barnet stamma 

[5.?] "Herren skall försörja eder",
Hviskar modren [sic], och hon beder

[6.?] O, Du ser hvad vi behöfva,
Värdes ej med hjelpen töfva [sic; dröja/vänta] 

[7.?] Så hon beder, och hvad händer?
Ljus och julbröd snart han sänder 

[8.?] Grannfruns hjerta här han rörde
Hon hans hulda maning hörde

[9.?] Barn och moder sig förena
Snart i bön vid detta ena