Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Fylgia
[nr 4 ur "Fyra svenska sånger"]

opus 16 nr 4

Skriv ut
  • Tillkomstår: sommaren 1894 (?)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn 1899
• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1916
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

Beskrivning av verket

Allegro agitato a-moll 6/8, 60 takter

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
när jag drags av det låga mot dyn,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
när med lumpna tankar jag skymmer din
veka gestalt, som svävar i skönhet och stjärnglans
och drömmar av ljus för min syn
så nära mig, men så fjärran dock
som den fjärran, fjärran skyn,
du eftertrådda, du oåtkomliga,
du flicka av skönhetslängtan,
du väsen i dräkt av livets skiraste silverskir
med lyckliga drag och kärlekens skäraste
törnrosskimmer i hyn.
Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
du min skönhetslängtan,
som mot dagens sorger
är min skyddande tröst i nattens syn!