Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Fem Visor till text af J. L. Runeberg (ur Idyll och epigram). No 1. Lutad mot gärdet

opus 8 nr 1

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1895
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn
• Eriks förlag, Stockholm 1965
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Semplice, molto dolce F-dur 3/4, 51 takter

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

Lutad mot gärdet stod
Gossen vid flickans arm,
Såg öfver slagen äng:
"Sommarens tid har flytt,
Blommorna vissnat re'n;
Skön är din kind likväl,
Rosor och liljor der 
Blomstra, som förr, ännu."
Våren kom åter,
då Stod han allena der!
Flickan var borta - låg
Vissnad i jordens famn;
Ängen var grön igen,
Leende, blomsterrik.