• Tillkomstår: ca 1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 2-4. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Rar. 1978/2124

Litteraturhänvisning

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, III, s. 569, Sthlm 1991

Beskrivning av verket

En vintervisa: Ej för långsamt d-moll 4/4, 28 takter


Libretto/text

En vintervisa

Jag sörja, jag sörja, jag sörja väl må,
ty stjärnorna så kalla på himmelen gå
Och frusen och kall är hela världen.
Och mänskorna de kämpa i drifvor och snö
och vandra och gå och förfrysa och dö.

Hvart vandren I, hvart leder denna färden?
De tycka sig se ljus långt bort på villande stig,
de skynda sig, de tänka att snart få värma sig
och finna goda vänner i gärde.

Och kommer en i vägen, så slå de honom ner
och domna sedan själfva och vakna aldrig mer.
I mänskor, varen intet så hårde!