Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sverige ur Ett Folk

opus 22 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1904-05 (avser "Ett Folk" för blandad kör, barytonsolist och orkester; se vidare separat registrering av det verket)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2'41 (enligt versionen för blandad kör på Musica Sveciae MSCD 906)

Exempel på tryckta utgåvor

Levande Musikarv

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (körpartitur; ofullständigt)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3, Stockholm (1991)

Beskrivning av verket

Stilla Ass-dur 4/4 (C) (hög sättning)
Stilla F-dur 4/4 (C) (mellanläge)
Stilla Ess-dur 4/4 (C) (låg sättning)

Länkar

Lyssna till versionen för blandad kör på Musica Sveciaes utgåva MSCD 906 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Sången ingår i kantaten 'Ett folk' för barytonsolist, blandad kör och orkester; se vidare separat registrering av detta verk.

Sången finns även satt för blandad kör a cappella liksom för manskör a cappella. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela [sic] skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blef [sic] saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.
Fall julesnö och susa djupa mo!
Brinn österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Blif vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sofva under kyrkohällen.