Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Flickan knyter i Johannenatten
[nr 2 ur "Idyll och epigram", Två visor för mezzosopran och piano eller orkester]

opus 4 [nr 2]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1893
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Arrangemang/bearbetning: Orkestrerad av tonsättaren
  • Speltid: 2 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.0.0.0 / str

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn, 1896
• Eriks förlag, Stockholm 1965
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (klaverutdrag)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Andantino, dolce e semplice F-dur 4/4, 41 takter

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Sången finns även i en version för röst och piano. Se separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Flickan knyter, i Johanne-natten
Kring den gröna broddens späda stänglar,
Silkestrådar utav skilda färger;
Men, på morgonstunden, går hon sedan
Dit, att leta ut sin framtids öden.

Nu, så hör hur flickan där beter sig:
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
Talar hon och sörjer med de andra.
Har den röda, glädjens stängel, vuxit,
Talar hon och fröjdas med de andra.
Har den gröna, kärleks stängeln, vuxit,
Tiger hon och fröjdas i sitt hjerta.