Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Quartett c-moll [Stråkkvartett nr 2]

opus 14

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Andante quasi adagio
3. Scherzo: Allegro vivace — Trio: Molto espressivo
4. Finale: Allegro energico e serioso

  • Tillkomstår: 1896 Bergvik, Ingarö
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Uruppförande: 13 november 1896, Vetenskapsakademiens hörsal, Aulinska Kvartetten
  • Speltid: 33 min
  • Detaljerad speltid: sats 1: 8'44", sats 2: 7'34", sats 3: 7'08", sats 4: 9'43"

Exempel på tryckta utgåvor

• Det Nordiske Musikforlag/ Henrik Hennings, København och Julius Hainauer, Breslau 1896
• Edition Suecia 1968

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Aulinska kvartettens stämmor i privat ägo.

Litteraturhänvisning

Rotter, Signe: Studien zu den Streichquartetten von Wilhelm Stenhammar (Bärenreiter-Verlag, Kassel 2001)
Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, band 1 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1992)

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato c-moll 4/4, 200 takter
2. Andante quasi adagio Ass-dur 3/4, 110 takter
3. Scherzo: Allegro vivace ciss-moll 3/4, Trio: Molto espressivo Dess-dur 3/4, 228 takter (= 24/:36:/22 // 1/:16:/:42:/84)
4. Finale: Allegro energico e serioso c-moll 4/4, 249 takter