Hélène Tham (1843-1925)

Duette ("Stilla sjung Din sång")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Den 23 december 1859
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Okänd. Någon i familjen?
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

D-dur, 3/4, 36 takter


Libretto/text

Stilla sjung Din sång,

och tyst oroliga sinne.

Lyssna ännu en gång

uppå ett barndoms ljud,

uppå ett barndoms ljud.

Din vår är nu förliden,

och hösten snart är inne,

som räcker Dig, som räcker Dig

till gråa töckens skrud.

Allting, förändrar sig.

Ilar bort, långt bort.

Ilar bort, långt bort,

som(?) hjertats trogna minne

stannar qvar hos Dig ändå.

Stilla sjung Din sång,

och tyst oroliga sinne.

Hör ännu en gång.

Ack! än en gång,

ett barndomsljud.