• Tillkomstår: Ingen datering på autografen, men av skrivsättet att döma tillkommen relativt sent i HT:s produktion
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

D-dur, 4/4


Libretto/text

Då toner smyga till ditt öra

ifrån de rymder, dit de höra,

grip dem genast lätt vid vingen,

sök att fästa dem vid tingen.

Gif dem form, och gif dem drägt,

vet, det är en himlaslägt!

Gif dem form, gif dem drägt,

vet det är, det är en himlaslägt!