• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af U.M." (= tonsättarens far, Uno Murray)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger för en röst och piano. (av Hélène Tham.) Stockholm 1894. Abr. Lundquist (2825)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

G-dur, 6/8, Jemnt och ej för fort


Libretto/text

Hör Du hur de böljor små.

sqvalpande mot stranden slå?

Känner Du hur Vestans anda,

vill med hjertats suck sig blanda?

Källan porlar, löfven susa,

strängarna harmoniskt brusa.

Snöhvit svanen lugn och trygg,

gungar än på vågens rygg,

Än han sången lik sig svingar,

pröfande unga vingar.

Vill ej mer i insjön vara,

vill till högre Zoner fara.

Så ock sången sträcker vingen

Hän, dit ingen fäst vid tingen

Lyftat har sin andes flygt.