Hélène Tham (1843-1925)

Fogeln ("Säg mig du lilla fogel")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt tonsättarens anteckning på autografen 1866
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger för en röst och piano. (Av Hélène Tham.) Stockholm 1894. Abr. Lundquist (2825)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

Ess-dur, 2/4, 28 takter


Libretto/text

Säg mig du lilla fogel,

der mellan almens blad,

hur kan Du ständigt sjunga

och ständigt vara glad?

Jag dig hör hvarje morgon

jag hör dig hvarje qväll,

men lika ren är stämman

och tonen lika säll.

Förrådet är så ringa,

Din boning är så trång,

dock ser du mot din hydda

och sjunger hvarje gång.

Du intet skördar och intet kan du så,

du vet ej morgon dagen,

och ändå nöjd ändå.