Hélène Tham (1843-1925)

Ljus i mörker ("På underbara vägar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ingen uppgift på autografen, men av skrivsättet att döma tillkommen relativt sent i HT:s produktion
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist 1893 (2823)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Hélène Thams arkiv, partitur

Beskrivning av verket

A-dur, 6/8, 16 takter x 2


Libretto/text

1. På underbara vägar

går vår Herre och vår Gud.

I hafvets djup der är Hans spår

och stormens bär Hans bud.

Med outtömlig starkhets makt

och vishets djup dertill,

Han bringar fram ur dolda schakt

allsmäktig hvad Han vill.

2. Han bär mig med sitt starka ord

och med sitt dyra namn.

Han dukar mig sitt rika bord

och öppnar mig sin famn

och bär det äfven stundom ned,

i nödens mörka dal.

Han är dock med mig Han,

som led på Korset dödens qval.